Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Wójt Gminy Kotla ogłasza nabór wniosków na przekazanie wapna nawozowego  granulowanego z przeznaczeniem na wapnowanie gruntów użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Kotla.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Gminy Kotla www.urzad.kotla.pl, w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Kotli przy ul. Głogowskiej 90 oraz w siedzibie tymczasowej Urzędu Gminy Chociemyśl nr 23.

Wnioski należy złożyć w terminie do 15.06.2022 r. w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Kotli przy ul. Głogowskiej 90, w siedzibie tymczasowej Urzędu Gminy Chociemyśl 23 lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Więcej informacji można uzyskać u pracownika Urzędu pod numerem 76 8318361 w. 53.

Gmina Kotla pozyskała darowiznę od KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 875 000,00 zł na zakup wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie gruntów użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Kotla.

logotyp-kghmgk

 
 
facebook