Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Urząd Gminy Kotla w Kotli

Każdego dnia widać postępy w pracach związanych z przebudową urzędu gminy w Kotli. Przypominamy, że w  ramach pozyskanych środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmodernizujemy dwa kluczowe budynki użyteczności publicznej w Kotli, obecnie trwają prace w budynku urzędu jak również rozpoczęły się prace przygotowawcze w Gminnym Ośrodku Zdrowia.

- Na przebudowę obu budynków pozyskaliśmy 10,6 miliona złotych. W tej chwili trwają prace konstrukcyjne związane z rozbudową nowej części urzędu, w tym m.in. szybu windowego. Natomiast w Gminnym Ośrodku Zdrowia wykonana zostanie modernizacja, dobudowany zostanie szyb windowy, zmienimy również źródło ciepła na ekologiczne tj. pompę ciepła z instalacją fotowoltaiczną” – informuje wójt.

Wykonawcą jest Grupa POS-BET sp. z o.o. z Wrocławia.

 

pl_lad_ rzadowyfunduszinwestycjilokalnych

 
 
facebook