Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
usuwanie azbestu

Niebawem rozpoczniemy prace związane z usuwaniem azbestu. Na realizację zadania pozyskaliśmy środki w kwocie 35 686,70 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ramach zadania planuje się usunięcie ponad 72 ton azbestu z 23 nieruchomości, które zgłosiły się w odpowiedzi na prowadzony nabór w kwietniu br. Całkowity koszt zadania wyniesie 55 184,50 zł.

- „Koszty usunięcia azbestu zostaną sfinansowane środkami pozyskanymi z WFOŚiGW oraz środkami z budżetu gminy. Dofinansowanie nie obejmuje zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Firma powinna usunąć i odebrać azbest ze wszystkich nieruchomości objętych wsparciem do 30 września br.”- mówi wójt.

Do realizacja zadania przystąpimy po podpisaniu umowy z wykonawcą.

wfosigw--gmina

 

 
 
facebook