Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

screenshot-2022-07-21-at-10-58-59-krzekotowek-kotlactive
Niemiecka nazwa Krzekotówka – Klein Vorwerk znaczyła: mały folwark, w odróżnieniu od folwarku dużego – Krzekotowa. Obydwa folwarki, a przy nich osady, założone zostały przez miasto Głogów. Około 1790 r. Krzekotówek liczył 107 mieszkańców. Byli to głównie zagrodnicy i chałupnicy, łącznie 23 gospodarstwa. W 1806 r. koło wioski wybudowany został wiatrak. Obecnie Krzekotówek staje się atrakcyjnym miejscem dla nowego osadnictwa (w 2014 r. mieszkało tu 145 osób). We wsi znajduje się tartak i działa kilka innych podmiotów gospodarczych. W 2016 r. gmina, przy wsparciu nadleśnictwa Głogów, urządziła na skraju wioski arboretum rodzimej dendroflory, mające spełniać rolę rekreacyjną i edukacyjną.

Do 1945 roku

Niemiecka nazwa Krzekotówka – Klein Vorwerk znaczyła: mały folwark, w odróżnieniu od folwarku dużego – Krzekotowa. Obydwa folwarki, a przy nich osady, założone zostały przez miasto Głogów. W dokumentach pojawiają się dopiero w XVI w. Wcześniej już Głogowianie zakupili wsie Gola, Kulów i Bangk (ta ostatnia, o niepewnej lokalizacji, została zlikwidowana, a jej grunty przydzielono do Krzekotówka) na obrzeżach należącego do nich Lasu Miejskiego. Wraz z paroma innymi wsiami po tej stronie Odry utworzony został duży kompleks posiadłości miejskich.      

Krzekotówek, tak jak pozostałe wsie kompleksu, podlegał pod rządy prawa miejskiego i miejskiego sądownictwa. Osadzeni tu chłopi mieli obowiązek świadczenia posług i czynszów na rzecz Głogowa, określonych w urbarzu miejskim, np. w XVIII w. mieli m.in. dostarczyć w ciągu roku ponad 100 podwójnych zaprzęgów (podwodów). Kres powinnościom położyło uwłaszczenie chłopów po 1850 r.

Około 1790 r. Krzekotówek liczył 107 mieszkańców. Byli to głównie zagrodnicy i chałupnicy, łącznie 23 gospodarstwa. W 1806 r. koło wioski wybudowany został wiatrak. W 1829 r. miasto wydzierżawiło Golę, Krzekotów i Krzekotówek kapitanowi Ludwikowi Jagwitzowi, późniejszemu właścicielowi majątku w Bogomicach. W 1870 r., w związku z kosztami przesunięcia granicy twierdzy, magistrat Głogowa wystawił majątek w Krzekotówku, liczący 132 ha, na licytację. Kupiła go rodzina Pfarr. Odtąd miasto posiadało tu jedynie 15 ha łąk.  

W 1925 r. wieś liczyła 182 mieszkańców (1939 r. – 185), z czego ewangelików było 104, katolików – 78. Ci pierwsi należeli do parafii w Krzepielowie, drudzy – do parafii w Kotli. Natomiast dzieci uczę szczały odpowiednio do szkół w Serbach i Sobczycach. W 1933 r. powierzchnia gminy Neuvorwerk wynosiła 733 ha. We wsi były 32 domy.

Po 1945 roku

Po zakończeniu wojny Polacy zasiedlili jeszcze w 1945 r. niewielki Krzekotówek. Byli to przybysze z Kresów, których wędrówka zakończyła się na stacji w Głogówku. Inni osadnicy pochodzili z centralnej Polski. Wioska, którą początkowo nazywano Czepinek, sprawiała przyjemne wrażenie. Położona była w otoczeniu lasu i łąk; pola znajdowały się w pewnym oddaleniu. Nie była zniszczona, brakowało jednak żywego inwentarza. Jeden z osadników wspomina, że Rosjanie spędzili tu bydło z całej okolicy celem odtransportowania go na wschód.

Wieś, która wcześniej była skromną osadą z folwarkiem, nie posiadała obiektów użyteczności publicznej. Korzystano z tych, które uruchomiono w sąsiednich miejscowościach: Sobczycach i Głogówku. Dzieci przez krótki czas posyłano do szkoły w Sobczycach, a od lutego 1946 r. do Głogówka. Posługę religijna pełnił raczej kościółek w Sobczycach (obecnie Krzekotówek należy do Parafii Kolegiackiej w Głogowie).

Przez dziesięciolecia obraz wioski niewiele się zmieniał. W centralnym miejscu znajdowały się sklep, świetlica i przystanek autobusowy. Od kilkunastu lat jest inaczej. Krzekotówek staje się atrakcyjnym miejscem dla nowego osadnictwa (w 2014 r. mieszkało tu 145 osób). We wsi znajduje się tartak i działa kilka innych podmiotów gospodarczych. W 2016 r. gmina, przy wsparciu nadleśnictwa Głogów, urządziła na skraju wioski arboretum rodzimej dendroflory, mające spełniać rolę rekreacyjną i edukacyjną.  

 pioroOpracowane przez Antoniego Boka.

krzekotowek-454

 
 
facebook