Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
kanalizacja to nie śmietnik plakat

Kotla, 2022-07-25

KOMUNIKAT do mieszkańców Gminy Kotla

Zwracamy się wszystkich użytkowników korzystających z sieci i przyłączy kanalizacyjnych o prawidłowe  ich eksploatowanie.

Kanalizacja sanitarna winna służyć do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych.

Dlatego też, zwracamy się do użytkowników aby nie wrzucali do kanalizacji:

- odpadków organicznych (takich jak np. kości, obierki, jabłka, warzywa),
- pozostałości po kosmetykach (np. pałeczki, waciki, bandaże, podpaski, tampony, wkładki higieniczne, ściereczki higieniczne itp.),
- zużytych mopów, ścierek, szmat,
- elementów zabawek, zakrętek, kapsli, itp.
- odpadów stałych, żwiru, piasku, popiołu, szkła, tekstyliów, włókien (nawet w stanie rozdrobnionym), drewna,
- odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych itp.

Odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często prowadzą do uszkodzenia pomp przepompowni, czyli obiektów, które tłoczą ścieki. Usunięcie awarii polegające na naprawie pompy lub jej wymianie (w wyniku uszkodzenia) powoduje zwiększenie kosztów utrzymania kanalizacji co w konsekwencji przekładać się będzie na wzrost ceny (taryfy) za odprowadzenie ścieków.

 

Z up. Wójta

                                                                                                                       Kamila Suchocka-Szperlik

                                                                                                                      Zastępca Wójta

 
 
facebook