Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
dodatek węglowy

Rozpoczęto nabór wniosków o dodatek węglowy - rozporządzenie podpisane. Wypełnij i złóż wniosek, by dostać 3 tys. złotych dopłaty do węgla

Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.
1. Dodatek węglowy przysługuje tym, którzy węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

2. Nie ma kryterium dochodowego.
3. Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.
4. Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy po cenie nie wyższej niż 996,60 brutto za tonę.

Gdzie składać wnioski?
W Gminie Kotla wnioski do 30 listopada 2022 r. przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli. Wnioski można składać osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
(Tymczasowa siedziba GOPS w Kotli: budynek Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli ul. Szkolna 4, 67-240 Kotla- przy sali gimnastycznej). Tel. 76 8318 852
W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę świadczenia (30 dni).
Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


pdf_grafikaWNIOSEK-kliknij, aby pobrać (PDF 192,72 kB)

 

 wordklauzula dodatek węglowy-kliknij, aby pobrać (WORD, 13.79 KB]

 

 
 
facebook