Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
KOMUNIKAT Z DNIA 17.08.2022

Szanowni Państwo,
informujemy, że Rozporządzenie porządkowe nr 17 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wody rzeki Odry na terenie województwa dolnośląskiego, zostało opublikowane w dzienniku (plik z dziennika poniżej).
Link do opublikowanej pozycji: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/4043/

pdf_grafikaRozporządzenie Wojewody w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wody rzeki Odry na terenie województwa dolnośląskiego (Pobierz, PDF 181,59 kB )

Aktualizację pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.08.2022 r. dotyczące pojenia zwierząt

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  wyjaśnia, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/20041 poprzez:
1) wodę pitną należy rozumieć wodę spełniającą wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
2) czystą wodę należy rozumieć wodę, która nie zawiera drobnoustrojów, substancji szkodliwych lub toksycznego planktonu w ilościach zdolnych do bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowotnej jakości żywności.
Rolnicy utrzymujący zwierzęta, w tym w szczególności zajmujący się chowem lub hodowlą bydła, powinni wykorzystywać do pojenia takich zwierząt wodę pochodzącą z takich źródeł, które gwarantują zaopatrzenie w wodę spełniającą powyższe wymagania.

 
 
facebook