Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

W związku z petycją, która wpłynęła do tut. Urzędu w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy zwracamy się z komunikatem do młodzieży z terenu Gminy Kotla o możliwości pracy społecznej w Młodzieżowej Radzie Gminy.
Młodzieżowe Rady przy jednostkach samorządu terytorialnego to fakultatywne organy o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, które reprezentują młodzież odpowiednio na poziomie gminy, powiatu lub województwa.

W skład Młodzieżowej Rady Gminy wchodzą młodzi ludzie, którzy wybierani są przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach, organizowanych najczęściej w szkołach na terenie Gminy. Młodzieżowe Rady pełnią rolę reprezentacji młodzieży na terenie gminy i mogą pomagać władzom samorządowym rozpoznawać potrzeby młodych mieszkańców,
w szczególności poprzez wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży.
Osoby chętne do pracy społecznej w Młodzieżowej Radzie Gminy proszę o zgłaszanie się do tut. Urzędu w terminie do 23 września br.

 

 
 
facebook