Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Wójt i Jacek Wołoszyn pospisują umowy

Wójt Gminy Kotla podpisał umowę na dostawę wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie gruntów rolnych na terenie Gminy Kotla.
Zgodnie z zapisami niniejszej umowy, Wykonawca dostarczy 1397 Mg wapna o wartości ponad 754 tysięcy złotych.
- Wapno otrzymają rolnicy, którzy złożyli wnioski w trakcie prowadzonego naboru przez Urząd Gminy. Wapno otrzyma 125 rolnikówwyjaśnia wójt.
Wapno przekazane zostanie rolnikom z terenu gminy do 25 października 2022 r. przez przedsiębiorcę Pana Jacka Wołoszyna z Cebra wybranego w drodze przetargu.
Zakup wapna nawozowego dla rolników z terenu Gminy Kotla możliwy jest dzięki środkom pozyskanym przez Urząd Gminy z KGHM Polska Miedź S.A.

 logotyp-kghmgk

 
 
facebook