Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
zbieranie azbestu

Jedną z najbardziej szkodliwych pozostałości dawno minionych lat jest azbest. Na terenie naszej gminy usuwamy go sukcesywnie, każdego roku.
- Zakończono koleją udaną akcję usuwania azbestu. Dzięki pozyskanym przez nas środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zebrano szkodliwy odpad z 21 nieruchomości, co przekłada się na ponad 23 tony - mówi Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski.
Całkowita wartość zadania to kwota 17 396,73 zł. Gmina Kotla przeznaczyła na ten cel 6 092,43 zł, a pozyskane środki z WFOŚiGW w ramach dotacji 11 3004,30 zł.

wfosigw--gmina

 
 
facebook