Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
doposażamy jednostki

Przekazujemy kolejny sprzęt dla naszych strażaków. Jednostki z terenu gminy Kotla wzbogacą się m.in. o dwie kamery termowizyjne, dwie torby R1, pięć hełmów strażackich, cztery sygnalizatory bezruchu, trzy urządzenia ciśnieniowe, pięć par butów strażackich, pięć par rękawic specjalnych oraz pilarkę do drewna. - Pozyskujemy środki z różnych źródeł, dzięki temu nasze jednostki są systematycznie doposażone w specjalistyczny sprzęt–mówi Artur Szlempo Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej.
- Wsparcie jakie udzielamy jednostkom przełoży się na bezpieczeństwo nas wszystkich- dodaje Zastępca wójta Kamila Suchocka-Szperlik.

 
 
facebook