Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Rozlicz PIT w gminie Kotla
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.
Przekaż                    1,5% w gminie Kotla
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.
zajęcia w ramach projektu Startujemy w przyszłość

Dobiegają końca zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Startujemy w przyszłość!”. W projekcie udział wzięło 177 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Przypomnijmy, że utworzono  8 osobowe grupy na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii oraz angielskiego. Dodatkowo odbywały się także zajęcia specjalistyczne – indywidualne lub grupowe, tj. biofeedback, zajęcia z pedagogiem, z psychologiem oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

- „Całkowita wartość projektu wynosi 147 309,80 zł,  w tym dofinansowanie jakie Gmina Kotla pozyskała z Unii Europejskiej w wysokości 125 213,33 zł oraz 22 096,47 zł stanowią środki z budżetu gminy”–informuje Wójt Łukasz Horbatowski.

Projekt pn. „Startujemy w przyszłość!”. realizowany jest przez Gminę Kotla w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo-rozwoj-edukacji
 
 
facebook