Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
uczniowie szkoły podstawowej w Kotli

Gmina Kotla pozyskała ponad 125 tysięcy złotych unijnego dofinasowania na realizację projektu „Startujemy w przyszłość!”. W ramach projektu finansowane będą m.in. zajęcia  wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii czy języka angielskiego. Planuje się również wyjazdy edukacyjne do Myśliborza, Wrocławia i Wałbrzycha. W ramach tego projektu uczniowie również zostaną objęci opieką psychologiczno-pedagogiczną oraz wsparciem w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnym.Całkowita wartość projektu wynosi  147 309,80 zł, w tym wkład własny gminy to 22 096,47 zł. - Projektem objętych zostanie 127 uczniów Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Planuje się zrealizować ponad 1 000 godzin zajęć”- wyjaśnia Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

rozwoj-uslug-spolecznych

 
 
facebook