Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Rozpoczęto realizację zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Startujemy w przyszłość!”. W lutym trwała rekrutacja dzieci do projektu, a od marca 140 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli rozpoczęło udział w projekcie. Utworzono  8 osobowe grupy na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii oraz angielskiego. Dodatkowo odbywają się także zajęcia specjalistyczne – indywidualne lub grupowe, tj. biofeedback, zajęcia z pedagogiem, z psychologiem oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Projekt pn. „Startujemy w przyszłość!”. realizowany jest przez Gminę Kotla w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita planowana wartość projektu wynosi 147 309,80 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 125 213,33 zł oraz z budżetu Gminy Kotla 22 096,47 zł.

logo-rozwoj-edukacji

 254081378_901149260531919_3987111095601204603_n

 
 
facebook