Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
projekt Startujemy w przyszłość

21 września 2022 r. 32 uczniów Szkoły Podstawowej w Kotli z klasy siódmej i z klas ósmych wyjechało na zajęcia pozaszkolne do Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego i ZOO we Wrocławiu w ramach realizacji projektu pn. "Startujemy w przyszłość”. Celem wyjazdu było poznanie historii Muzeum Przyrodniczego oraz różnych ekspozycji roślin i zwierząt, a także zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego.

Poprzez uczestnictwo w wycieczce uczniowie m.in. rozwijali umiejętności dotyczących rozpoznawania różnych gatunków zwierząt i roślin oraz kształtowali umiejętności samodzielnego i racjonalnego myślenia przez odkrywanie i przeżywanie.

Była to pierwsza z czterech wycieczek na zajęcia pozaszkolne w ramach projektu unijnego, na który Gmina Kotla pozyskała w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 147 309,80 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 125 213,33 zł oraz z budżetu Gminy Kotla 22 096,47 zł. Projekt realizowany jest od lutego 2022 r. i po przerwie wakacyjnej potrwa do stycznia 2022 r.

 Projekt pn. „Startujemy w przyszłość!” realizowany jest przez Gminę Kotla w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo-rozwoj-edukacji

 
 
facebook