Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
plakat

 Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Operator projektu grantowego pt. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zakończył projekt dla Gminy Kotla w dniu 22 maja 2023 r.

Zgodnie z zapisami § 3 umowy przekazania sprzętu oraz zgodnie z Załącznikiem nr 2 tj. Procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego Odbiorca sprzętu zobowiązany jest do składania przez okres 2 lat od zakończenia projektu oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu komputerowego i wykorzystywaniu go w celu ułatwienia nauki szkolnej.

 Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 umowy przekazania sprzętu należy złożyć do Urzędu Gminy Kotla:

- osobiście (w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy Kotla w Chociemyśli 23 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca w GOKiS Kotla ul. Głogowska 90 Kotla),

- listownie na adres Urzędu Gminy Kotla, ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla

- poprzez skrzynkę e-puap przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowalnego lub profilu zaufanego.

UWAGA: Oświadczenia podpisuje pełnoletni odbiorca sprzętu lub w przypadku, gdy odbiorca sprzętu nie jest pełnoletni jego reprezentant (rodzic/opiekun prawny).

 word   Wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ (Word, 41KB)

Wzory dostępne są także w Urzędzie Gminy Kotla (w obu ww. punktach).

 
 
facebook