Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Rozlicz PIT w gminie Kotla
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.
Przekaż          1,5% w gminie Kotla
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.

Uwaga!

Zmiana regulaminu ubiegania się o granty na sprzęt komputerowy!

Wszystkie dzieci z naszej gminy, które miały krewnego (w linii prostej) który pracował niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR mogą ubiegać się o sprzęt komputerowy!

Wnioskodawcami mogą być rodzice/opiekunowie prawni dziecka uczącego się w szkole podstawowej lub w szkole średniej, a w przypadku osiągnięcia pełnoletności wnioskodawcą jest uczeń szkoły średniej.

ppgr-grafika-granty

Warunkiem otrzymania sprzętu jest spełnienie następujących kryteriów:

 • dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 • dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Sprzęt komputerowy (komputer stacjonarny, tablet, laptop) zostanie zakupiony przez Gminę Kotla w ilości uzależnionej od liczby wniosków i otrzymanego dofinansowania.

Dokumenty (wczytane poniżej) można składać w Urzędzie Gminy Kotla, pokój nr 7, u p. Anny Marcinkowskiej w terminie do 25 października 2021 r.

Wnioskodawca składając oświadczenie ma obowiązek dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych żyjącego członka rodziny pracującego niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie członka rodziny w PPGR (np. świadectwo pracy) należy przedłożyć do weryfikacji składając oświadczenie.

Szczegółowych informacji udziela p. Anna Marcinkowska, tel.: 76/83-18-361 wew. 56.

Projekt Cyfrowa Gmina – Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” realizowany jest w ramach Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

 

Załączniki:

 • Dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka uczącego się w szkole podstawowej lub w szkole średniej

Oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego (.doc 152 KB)

Wniosek_rodzica (.doc 43 KB)

 

 • Uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność

Oświadczenia_pełnoletniego_ucznia_szkoły (.doc 152 KB)

Wniosek_ucznia (.doc 38 KB)

 
 
facebook