Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

W dniu dzisiejszym podpisano umowę z wykonawcą na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

 Projekt zakłada dostawę sprzętu komputerowego (komputery przenośnie – 139 szt., komputery stacjonarne – 26 szt. oraz tablety – 4 szt.) dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, którzy złożyli wnioski do naszego urzędu w 2021 r. i przeszły pozytywnie proces weryfikacji. W sumie jest to 169 dzieci, które dzięki projektowi będzie miało ułatwioną naukę szkolną.

 Dostawcą sprzętu wybranym w drodze przetargu jest Firma Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak sp.j. z siedzibą ul. Poczdamska 3C, 67-200 Głogów, która za kwotę 407 910 zł zobowiązała się dostarczyć sprzęt w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

 Planujemy, że komputery trafią do dzieci w okresie wakacyjnym, tak by od nowego roku szkolnego mogły z nich korzystać w celach edukacyjnych  – przekazuje Wójt Łukasz Horbatowski.

 Ze wszystkimi wnioskodawcami będziemy się kontaktować w celu ustalenia terminu odbioru sprzętu. Komputery zostaną przekazane dla nich nieodpłatnie na własność.

dsc_8128a_1

 Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

granty-ppgr

 
 
facebook