Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
droga w Kozich Dołach

W miejscowości Kozie Doły przebudowana została droga o nawierzchni tłuczniowej i szutrowej o łącznej długości 85 m wraz z poboczem przepuszczalnym. W wyniku przebudowy odcinek zyskał nową nawierzchnię asfaltową i posiada szerokość 3,00 m. Łączna wartość inwestycji wyniosła 44 445,18 zł i w całości została sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa.

rzadowyfunduszinwestycjilokalnych

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przed:

kozie-doly-przed

 

Po:

 
 
facebook