Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
budowa sali wiejskiej w moszowicach

W Moszowicach rozpoczęła się budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Grupa Pos-Bet Sp. z o.o. z Wrocławia. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 1 670 050,05 zł, a termin realizacji zadania firma ma do grudnia 2023 r.

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowej świetlicy wiejskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz zakup niezbędnego wyposażenia świetlicy.

Na realizację inwestycji Gmina Kotla pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 2 w wysokości 1 419 542,54 złotych.

 
 
facebook