Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
podpisują umowę

Pełniąca obowiązki Wójta Gminy Kotla Kamila Suchocka-Szperlik podpisała bardzo ważną umowę dla mieszkańców sołectwa Ceber. Umowa została zawarta z firmą "Usługi Remontowo Budowlano Mechaniczne Robert Kuczała" prowadzoną przez Roberta Kuczałę z Głogówka i dotyczy dokończenia budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ceber oraz zagospodarowania terenu wokół niej. Jest to krok w kierunku zapewnienia mieszkańcom warunków i integracji społecznej, organizacji wydarzeń i uroczystości oraz możliwości spędzania czasu wolnego.

 Należy nadmienić, że Gmina Kotla zmuszona była rozwiązać umowę z poprzednim wykonawcą.

- Projekt obejmuje dokończenie budowy świetlicy jak również wykonanie infrastruktury towarzyszącej, takiej jak ogrodzenie czy instalacja fotowoltaiczna. Koszt całej inwestycji, zgodnie z podpisaną umową wynosi 1 291 500 zł brutto. Termin realizacji został ustalony na 13 miesięcy od przekazania placu budowy, a następnie w przeciągu 2 miesięcy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - informuje p.o. Wójta.

Należy również zaznaczyć, że już w poniedziałek (19.02) planujemy podpisanie umowy na budowę świetlicy wiejskiej w Moszowicach.

pl_lad_   rzadowyfunduszinwestycjilokalnych

 
 
facebook