Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
uczniowie w Myśliborzu

To już czwarte zajęcia pozaszkolne w ramach projektu pn. „Startujemy w przyszłość!”, tym razem do Myśliborza. Na ten cel pozyskaliśmy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

dzieci na wycieczce w Wałbrzychu

W dniu 04.10.2022 r. odbył się wyjazd na zajęcia pozalekcyjne do Parku Nauki i Techniki „ExploraPark” w Wałbrzychu w ramach realizacji projektu pn. „Startujemy w przyszłość!”. W wycieczce brali udział uczniowie klas 7a, 8b i 8c. Podczas wycieczki uczniowie rozwijali umiejętności i wiedzę matematyczną, uczestniczyli w zajęciach „Twierdzenie Pitagorasa” ukazujące związki matematyki z otaczającą nas rzeczywistością, rozwijali spostrzegawczość, wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie poprzez gry i zabawy logiczne, mieli możliwość zaobserwowania działania luster o różnych kształtach, zwiedzili Rynek w Wałbrzychu, byli pod pomnikiem Pamięci represjonowanych politycznie w latach 1949 – 1959 żołnierzy – górników z wojskowych batalionów pracy, poznali architekturę kościołów, odczytywali daty zapisane systemem rzymskim umieszczone na budynkach.

wycieczka do Wałbrzycha

W dniu 26.09.2022r. odbył się wyjazd na zajęcia pozalekcyjne do Parku Nauki i Techniki „ExploraPark” w Wałbrzychu w ramach realizacji projektu pn. „Startujemy w przyszłość!”. W wycieczce brali udział uczniowie klas 5a, 5b i 6b. Podczas wycieczki uczniowie rozwijali umiejętności i wiedzę matematyczną, uczestniczyli w zajęciach „Matematyka w przyrodzie” ukazujące związki matematyki z otaczającą nas rzeczywistością, rozwijali spostrzegawczość, wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie poprzez gry i zabawy logiczne, mieli możliwość zaobserwowania działania luster o różnych kształtach, zwiedzili Rynek w Wałbrzychu, byli pod pomnikiem Pamięci represjonowanych politycznie w latach 1949 – 1959 żołnierzy – górników z wojskowych batalionów pracy, poznali architekturę kościołów, odczytywali daty zapisane systemem rzymskim umieszczone na budynkach.

projekt Startujemy w przyszłość

21 września 2022 r. 32 uczniów Szkoły Podstawowej w Kotli z klasy siódmej i z klas ósmych wyjechało na zajęcia pozaszkolne do Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego i ZOO we Wrocławiu w ramach realizacji projektu pn. "Startujemy w przyszłość”. Celem wyjazdu było poznanie historii Muzeum Przyrodniczego oraz różnych ekspozycji roślin i zwierząt, a także zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego.

Poprzez uczestnictwo w wycieczce uczniowie m.in. rozwijali umiejętności dotyczących rozpoznawania różnych gatunków zwierząt i roślin oraz kształtowali umiejętności samodzielnego i racjonalnego myślenia przez odkrywanie i przeżywanie.

Była to pierwsza z czterech wycieczek na zajęcia pozaszkolne w ramach projektu unijnego, na który Gmina Kotla pozyskała w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

dzieci mierzą boisko

Z tym zadaniem musieli zmierzyć się uczestnicy zajęć matematycznych realizowanych w ramach projektu „Startujemy w przyszłość!”. Uczniowie poradzili sobie bez problemu. - Trzeba było odmierzać odcinki miarką i potem je zsumować – mówił jeden z uczniów – Podzieliliśmy się w grupie i mierzyliśmy w parach, trzecia osoba notowała – dodaje. Inna grupa za to boisko pokryła kołami różnej średnicy – nawet bez cyrkla wiemy jak to zrobić – cieszy się uczeń z klasy 4. Innym razem uczniowie na nowoczesnym monitorze za pomocą programów interaktywnych rozwiązywali zadania matematyczne, które w takiej formie są dużo ciekawsze dla uczniów.

- Na chemii, fizyce, biologii i geografii przy pomocy doświadczeń i użyciu wielu nowoczesnych pomocy dydaktycznych dzieci powtarzają wymaganą podstawę programową z danego przedmiotu – przekazuje koordynator projektu Anna Marcinkowska.

 
 
facebook