Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
uczestnicy startujemy w przyszłość

Zakończyły się zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Startujemy w przyszłość!”. W projekcie udział wzięło 177 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Projekt trwał od 1 lutego 2022 r. do 31.01.2023 r.

W ramach projektu finansowane były m.in. zajęcia  wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii czy języka angielskiego. Uczestnicy projektu korzystali z wyjazdów edukacyjnych do Myśliborza, Wrocławia i Wałbrzycha. Uczniowie również objęci  zostali opieką psychologiczno-pedagogiczną oraz wsparciem w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnym.

- „Całkowita wartość projektu wyniosła 147 309,80 zł,  w tym dofinansowanie jakie Gmina Kotla pozyskała z Unii Europejskiej w wysokości 125 213,33 zł oraz 22 096,47 zł stanowiły środki z budżetu gminy”– informuje Wójt Łukasz Horbatowski.

zajęcia w ramach projektu Startujemy w przyszłość

Dobiegają końca zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Startujemy w przyszłość!”. W projekcie udział wzięło 177 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Przypomnijmy, że utworzono  8 osobowe grupy na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii oraz angielskiego. Dodatkowo odbywały się także zajęcia specjalistyczne – indywidualne lub grupowe, tj. biofeedback, zajęcia z pedagogiem, z psychologiem oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

- „Całkowita wartość projektu wynosi 147 309,80 zł,  w tym dofinansowanie jakie Gmina Kotla pozyskała z Unii Europejskiej w wysokości 125 213,33 zł oraz 22 096,47 zł stanowią środki z budżetu gminy”–informuje Wójt Łukasz Horbatowski.

uczniowie w Myśliborzu

To już czwarte zajęcia pozaszkolne w ramach projektu pn. „Startujemy w przyszłość!”, tym razem do Myśliborza. Na ten cel pozyskaliśmy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

dzieci na wycieczce w Wałbrzychu

W dniu 04.10.2022 r. odbył się wyjazd na zajęcia pozalekcyjne do Parku Nauki i Techniki „ExploraPark” w Wałbrzychu w ramach realizacji projektu pn. „Startujemy w przyszłość!”. W wycieczce brali udział uczniowie klas 7a, 8b i 8c. Podczas wycieczki uczniowie rozwijali umiejętności i wiedzę matematyczną, uczestniczyli w zajęciach „Twierdzenie Pitagorasa” ukazujące związki matematyki z otaczającą nas rzeczywistością, rozwijali spostrzegawczość, wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie poprzez gry i zabawy logiczne, mieli możliwość zaobserwowania działania luster o różnych kształtach, zwiedzili Rynek w Wałbrzychu, byli pod pomnikiem Pamięci represjonowanych politycznie w latach 1949 – 1959 żołnierzy – górników z wojskowych batalionów pracy, poznali architekturę kościołów, odczytywali daty zapisane systemem rzymskim umieszczone na budynkach.

wycieczka do Wałbrzycha

W dniu 26.09.2022r. odbył się wyjazd na zajęcia pozalekcyjne do Parku Nauki i Techniki „ExploraPark” w Wałbrzychu w ramach realizacji projektu pn. „Startujemy w przyszłość!”. W wycieczce brali udział uczniowie klas 5a, 5b i 6b. Podczas wycieczki uczniowie rozwijali umiejętności i wiedzę matematyczną, uczestniczyli w zajęciach „Matematyka w przyrodzie” ukazujące związki matematyki z otaczającą nas rzeczywistością, rozwijali spostrzegawczość, wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie poprzez gry i zabawy logiczne, mieli możliwość zaobserwowania działania luster o różnych kształtach, zwiedzili Rynek w Wałbrzychu, byli pod pomnikiem Pamięci represjonowanych politycznie w latach 1949 – 1959 żołnierzy – górników z wojskowych batalionów pracy, poznali architekturę kościołów, odczytywali daty zapisane systemem rzymskim umieszczone na budynkach.

 
 
facebook