Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

W Głogówku jest pięknie! Nowe pomosty, altanka, ławki, boisko do siatkówki plażowej i plaża nad stawem. Stawy zostały oczyszczone, teren zagospodarowany, a roślinność wodna kontrolowana przez amury. Dzięki wsparciu unijnemu i rządowemu udało się to zrealizować. Zachęcamy do spędzania czasu w tym urokliwym miejscu!


logo-stawy-glogowko

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Głogówko”  mająca na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców i turystów poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktur rekreacyjnej na terenie Gminy Kotla w tym:
2 szt. pomostów pływających wraz z obiektami małej architektury tj. 1 szt. wiaty rekreacyjnej, 6 szt. ławek, 6 szt. leżaków, 3 szt. koszy ulicznych, 1 szt. tablicy z regulaminem, 1 szt. przebieralni współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość realizowanej operacji: 618 658,15 zł, w tym ze środków EFRROW 279 521,00 zł.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD-Kraina Lasów i Jezior.

wójt, sołtys, radny

Ponad 200 mieszkańców gminy i przyjezdnych gości wzięło udział w pikniku (30.08),  podczas którego oficjalnie otwarto zrewitalizowane stawy  w Głogówku. Uroczystego otwarcia dokonali Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski, Przewodnicząca Rady Gminy Halina Przybylska, Zastępca Wójta Kamila Suchocka Szperlik, radny Grzegorz Stroiński i sołtys Ireneusz Ostapczuk. Z tej okazji zorganizowany został rodzinny piknik, podczas którego na dzieci czekał dmuchany plac zabaw, animacje i pokaz baniek mydlanych. Każdy z uczestników miał możliwość upieczenia sobie na ognisku kiełbaski. Do dzieci trafiły słodkości i soczki ufundowane przez Radnego i Sołtysa. Oni też zadbali o chłodne napoje dla dorosłych. Dodatkową atrakcją dla dzieci było spotkanie z Kubusiem Puchatkiem oraz mini warsztaty rękodzieła przygotowane przez druhnę Ewę Chorąży z głogowskiego ZHP.  

Na realizację tego zadania pozyskaliśmy środki unijne ze Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Siedlisku w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

staw w Głogówku

Opis operacji

  • Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Głogówko
  • Cel operacji: zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców i turystów poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktur rekreacyjnej na terenie Gminy Kotla w tym: 2 szt. pomostów pływających wraz z obiektami małej architektury tj. 1 szt. wiaty rekreacyjnej, 6 szt. ławek, 6 szt. leżaków, 3 szt. koszy ulicznych, 1 szt. tablicy z regulaminem, 1 szt. przebieralni.
  • Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty: Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - szt. 1
  • Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
    Planowana wartość projektu: 618 658,15 zł.
    Wartość uzyskanego dofinansowania: 279 521,00 zł.

spotkanie w Głogówku

W Głogówku jest pięknie! Można już podziwiać nowe pomosty, altankę, przebieralnię, ławki i leżanki oraz boisko do siatkówki plażowej. Brzeg stawu został wysypany piaskiem w celu utworzenia plaży, a dojścia do najważniejszych punktów zostały utwardzone.

 
 
facebook