Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

 

Pani Czesława Apolonia Kozłowska na terenie gminy Kotla rozpoczęła pracę w 1987 roku jako Naczelnik Gminy, a w czerwcu 1990 r. została Wójtem Gminy Kotla i pełniła tę funkcję do 2006r. W latach 1975 - 1990 pracowała w administracji państwowej, a od 1990 roku, po zmianach systemowych, w administracji samorządowej.

Kierując administracją samorządową wykazała się ogromną pracowitością i znajomością zagadnień zawiązanych z funkcjonowaniem gminy.

Efekty tej pracy były widoczne prawie na każdym kroku. Do najważniejszych sukcesów należy zaliczyć pozyskanie ponadplanowych dochodów podatkowych od Huty Miedzi "Głogów" w wyniku bardzo odważnego i skomplikowanego procesu. Dzięki tym środkom mogły być zrealizowane inwestycje ważne dla społeczeństwa: gmach Gimnazjum Gminnego w Kotli, prawie dokończenie wodociągowania wsi (pozostało do zwodociągowania Krążkówko), skanalizowana została Kotla. Dzięki podejmowanym po gospodarsku decyzjom gmina może pochwalić się dobrą siecią dróg o nawierzchni utwardzonej. Zadania stawiane sobie i administracji samorządowej były zawsze ambitne i odważne. Dzięki temu Gmina mogła się rozwijać.

Pani Czesława Kozłowska godnie reprezentowała naszą gminę i popularyzowała ją nie tylko w naszym kraju ale także poza jego granicami. Pełniła zaszczytną i odpowiedzialną funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Wiejskich RP. Za swoją pracę Pani Czesława Kozłowska została odznaczona:

  • 1978 r. – Zasłużony Pracownik Rolnictwa
  • 1979 r. - Brązowy Krzyż Zasługi
  • 1987 r. - Srebrny Krzyż Zasługi
  • 1997 r. - Brązowy medal Za zasługi dla obronności kraju
  • 1997 r. – Złota odznaka Za zasługi w zwalczaniu powodzi
  • 1997 r. – Za zasługi dla województwa legnickiego
  • 1998 r. – Odznaka Za zasługi dla Związku Kombatantów
  • 2000 r. - Medal w dowód uznania za rozwój gmin wiejskich
  • 2005 r. – Złoty Krzyż Zasługi – nadany i wręczony przez Prezydenta RP
  • 2006 r. – Brązowy medal Za zasługi dla pożarnictwa

Pani Czesława Kozłowska dzięki swojej wiedzy, pracowitości i gospodarności wpisała się na stałe w historię Gminy Kotla.⃰

 
 
facebook