Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

 

Pani Regina Wyrwas całe swoje dorosłe życie pracowała społecznie dla poprawy bytu mieszkańców wsi. Dzięki Jej zaangażowaniu w latach sześćdziesiątych powstało Przedszkole w Chociemyśli.

W 1962 r. wspólnie z kobietami mieszkającymi w Chociemyśli doprowadziła do powstania Koła Gospodyń Wiejskich i została jego pierwszą Przewodniczącą. KGW było organizacją, która miała na celu ułatwiać życie kobietom wiejskim. Dzięki pomocy udzielanej przez działające wówczas instytucje na terenie gminy, na wniosek KGW, uruchomiono wypożyczalnię sprzętu oraz naczyń kuchennych. Inicjatorem tych działań była Pani Regina, która w tym czasie była członkiem Rady GS, wchodziła w skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kotli i to umożliwiało pozyskiwanie funduszów na ten cel. Była inicjatorem i głównym organizatorem kursów, spotkań, które miały na celu kultywowanie dawnych tradycji oraz wprowadzanie nowinek, między innymi w zakresie: gotowania, pieczenia, robótek ręcznych , upraw przydomowych. Wspólnie z innymi członkiniami Koła doprowadziła do powstania Zespołu Folklorystycznego „Wrzos” i została jego pierwszym Kierownikiem. Zespół działa do chwili obecnej i sławi naszą Gminę nie tylko w kraju ale i poza jego granicami. Pani Regina, która nie występuje już z Zespołem, jest nadal jego „dobrym duchem” i w miarę możliwości uczestniczy w próbach Zespołu i imprezach, które uświetnia występ „Wrzosu”.

Dzięki inicjatywom działaczek KGW w 1989 r. został zakupiony budynek w Chociemyśli od RSP Zabiele. Został tam utworzony Wiejski Dom Kultury, gdzie prowadzona jest działalność KGW i odbywają się próby Zespołu „Wrzos” oraz spotkania okolicznościowe.

Osiągnięcie tak wielu sukcesów w dziedzinie krzewienia tradycji ludowych i poprawy bytu kobiet wiejskich było możliwe dzięki wyjątkowym cechom charakteru Pani Reginy Wyrwas. Jest osobą serdeczną, stanowczą i odważną. Za swoją pracę pani Regina Wyrwas została odznaczona:

  • 1998 r. - Zasłużony Działacz Kultury
  • 1992 r – Srebrny Krzyż Zasługi
  • 2005 r. – Zasłużony Działacz Kultury.⃰

 

⃰Wyciąg z wniosku, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXIII/212/06 Rady Gminy Kotla z dnia 26.10.2006r.

 
 
facebook