Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
SKS

W Gminie Kotla już szósty rok (od 2017 roku) realizowano  w szkole podstawowej w Kotli projekt polegający na utworzeniu Szkolnego Klubu Sportowego.

- „Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzieci chętnie chodzą na dodatkowe zajęcia i rozwijają swoje sportowe pasje. W tym roku funkcjonowały 3 grupy zajęciowe, w sumie korzystało z nich 45 dzieci i zrealizowano 138 h zajęć sportowych i ogólnorozwojowych”- mówi Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski.

Szkolny Klub Sportowy dzięki porozumieniu Gminy Kotla z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu prowadzony jest przez nauczycieli wychowania fizycznego z naszej szkoły, a opłacany jest przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sale sportowe i sprzęt udostępniane są nieodpłatnie przez Gminę Kotla.

Już od stycznia 2023 r. planujemy kolejną kontynuację projektu.

 
 
facebook