Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

 

Z terenem Gminy Kotla Ś.p. Józef Marciniak związany był od 1957 r. do 2008 r. Po tym okresie do chwili śmierci 2 maja 2012 r. mieszkał w Głogowie. Był przede wszystkim działaczem społecznym i samorządowym, wspierającym działalność rolniczą i rolników. Cieszył się zaufaniem i szacunkiem mieszkańców swojego Sołectwa. W latach 26.11.1984 do 12.02.2003 pełnił funkcję sołtysa Sołectwa Chociemyśl. Jednocześnie pełnił funkcje radnego, początkowo Gminnej Rady Narodowej w Kotli, a od 1990 r. radnego Rady Gminy Kotla kadencji 1988 – 1990, 1990-1994, 1994-1998 oraz 1998 – 2002.

Piastowanie tych funkcji przez tak długi okres świadczy o społecznym uznaniu, zrozumieniu, wielkim szacunku i zaufaniu mieszkańców.

Przez wszystkie te lata będąc sołtysem i radnym występował z wieloma inicjatywami w celu poprawy warunków życia swoich mieszkańców. Jego osobiste zaangażowanie przyczyniło się do realizacji wielu zadań inwestycyjnych w Sołectwie. Ś.p. Józef Marciniak pracował na rzecz środowiska lokalnego, skupiał i jednoczył ludzi wokół wspólnych zadań. Praca w samorządzie i troska o przyszłość Gminy i swojego Sołectwa była widoczna w każdym jego działaniu.

Nadanie tytułu “Zasłużony dla Gminy Kotla” jest wyrazem podziękowania Ś.p. panu Józefowi Marciniakowi za współpracę, osobiste zaangażowanie, wkład pracy, wspieranie wszelkich poczynań władz samorządowych związanych z realizacją przedsięwzięć podejmowanych dla dobra mieszkańców Gminy, dbanie o dobro Gminy oraz o polepszenie i rozbudowę infrastruktury.

Jako sołtys reprezentujący Sołectwo Chociemyśl był wykonawcą uchwał podjętych przez kolejne Rady Gminy. To dzięki pracy takich ludzi jak Ś.p. Józef Marciniak zmieniało się oblicze naszej Gminy. Poprzez swoją pracę wnosił znaczący wkład w rozwój Sołectwa i przy tym całej Gminy. Za swoją pracę otrzymał medal za zasługi dla województwa legnickiego oraz liczne dyplomy i wyróżnienia. ⃰

 

 

⃰Wyciąg z wniosku do Uchwały Nr XXXVI/218/13 Rady Gminy Kotla z dnia 11.11.2013r.

 
 
facebook