Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

 

Pani Bronisława Zapotoczna związana jest z terenem Gminy Kotla miejscem zamieszkania, pracą zawodową i działalnością społeczną.

W 1951 r. po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Nowej Soli podjęła pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie. Przydzielono jej również mieszkanie w Głogowie, które dzieliła z dwiema współlokatorkami. W międzyczasie podjęła studia zaoczne na kierunku filologii polskiej w Zielonej Górze. Od 1952 roku pani Bronisława Zapotoczna zamieszkała w Kotli. Znalazła zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Kotli, gdzie pracowała jako księgowa. Po dwóch latach pracy w Urzędzie Gminy otrzymała pracę w Szkole Podstawowej w Kotli. W latach 70- tych pani Bronisława Zapotoczna ukończyła studia wyższe polonistyczne, a następnie trzyletnie studia teologiczne. Pani Bronisława Zapotoczna przepracowała w szkolnictwie 48 lat, ostatnie 10 lat jako katecheta.

Oprócz pracy zawodowej pracowała rówież społecznie:

 • jest założycielką Koła Gospodyń Wiejskich w Kotli
 • współpracowała z OSP
 • organizowała zabawy taneczne i wystąpienia teatralne (za zdobyte pieniądze zakupiono pierwszą pralkę automatyczną i magiel dla wsi)
 • była inicjatorem kursów gotowania, wypieków i szycia
 • niewątpliwym sukcesem pani Bronisławy Zapotocznej była organizacja przedszkola. Początkowo siedzibą był pałac, którym zarządzał PGR
 • przez 30 lat pani Bronisława Zapotoczna była kuratorem sądowym w Wydziale Rodzinnym w Sądzie w Głogowie. Dwie kadencje była ławnikiem w tymże Wydziale
 • dwie kadencje była radną powiatową, pełniąc funkcję sekretarza
 • przez trzy kadencje była członkiem Zarządu ZNP w Legnicy, pełniąc obowiązki sekretarza oraz członkiem Komisji Zdrowotnej
 • przez dwie kadencje pełniła funkcję prezesa ZNP oddziału gminnego
 • trzy lata pełniła funkcję prezesa ZBoWID, obecnie nadal aktywnie współpracuje z kombatantami

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną została odznaczona:

 • Srebrnym Krzyżem Zasługi
 • Złotym Krzyżem Zasługi
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • Orderem 40-lecia Polski Ludowej
 • Medalem Komisji Edukacji Narodowej
 • Medalem „Zasłużony dla Oświaty”
 • Złotą Odznaką ZNP
 • Licznymi dyplomami uznania za pracę zawodową i społeczną

Nadanie tytułu “Zasłużony dla Gminy Kotla” jest wyrazem uznania, szacunku i podziękowania pani Bronisławie Zapotocznej za współpracę, za ofiarną, pełną zaangażowania pracę i działalność na rzecz rozwoju Gminy. Całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lokalnym środowiskiem i rozwijaniem samorządności wśród dzieci i młodzieży oraz zaangażowanie pani Bronisławy Zapotocznej, jest przykładem i zachętą do społecznego działania oraz wyzwalania inicjatyw społecznych. ⃰

 

 

⃰Wyciąg z wniosku do Uchwały Nr XXXVI/218/13 Rady Gminy Kotla z dnia 11.11.2013r

 
 
facebook