Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

 

Pani Marianna Stachurska związana jest z terenem Gminy Kotla miejscem zamieszkania, pracą zawodową i działalnością społeczną. Jest przede wszystkim działaczką społeczną i samorządową, wspierającą działalność rolniczą i rolników. Cieszy się zaufaniem i szacunkiem mieszkańców swojego Sołectwa, a także całej Gminy.

W latach 1994 – 1998, 1998 – 2002, 2002 – 2006, 2006 – 2010, 2010 – 2014 oraz 2014 do dnia dzisiejszego pełni funkcję radnej Rady Gminy Kotla. Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Kotla. W okresie od 8 czerwca 1994 r. do 12 grudnia 1995 r. oraz w kadencji 1998 - 2002 była członkiem Zarządu Gminy Kotla.

Jednocześnie w latach 2002 – 2006, 2007 – 2010, 2011 – 2014, 2015 do dnia dzisiejszego pełni funkcję sołtysa Sołectwa Zabiele

Przez wszystkie te lata będąc radną i sołtysem występowała i występuje z wieloma inicjatywami w celu poprawy warunków życia swoich mieszkańców. Jej osobiste zaangażowanie przyczyniło się do realizacji wielu zadań inwestycyjnych w Sołectwie, między innymi do budowy sali wiejskiej w Zabielu, a w późniejszym okresie do jej remontu. Marianna Stachurska pracuje na rzecz środowiska lokalnego, skupia i jednoczy ludzi wokół wspólnych zadań. Praca w samorządzie i troska o przyszłość Gminy i swojego Sołectwa jest widoczna w każdym jej działaniu. Nie tylko zajmuje się standardowymi zadaniami radnej i sołtysa. Pani Marianna Stachurska pomaga również innym. Odwiedza chorych i samotnych. To ona wraz z Radą Sołecką jest pomysłodawcą powrotów do tradycji, czyli organizacji uroczystości, które przypominają tradycyjne polskie obyczaje. Jest inicjatorką wielu wydarzeń w swoim Sołectwie, a także w Gminie, między innymi konkursu na „Najładniejszy ogród w Gminie Kotla”.

Jako radna i sołtys reprezentujący Sołectwo Zabiele była i jest wykonawcą uchwał podjętych przez kolejne Rady Gminy. Jest bardzo aktywna, działa w interesie mieszkańców Sołectwa Zabiele, uczestniczy regularnie w pracach Komisji oraz sesjach Rady Gminy.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną została odznaczona:

  • Uchwałą Rady Banku Gospodarki Żywnościowej srebrną odznaką za zasługi dla banków spółdzielczych. Pani Marianna Stachurska była Przewodniczącą Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kotli (odznaczenie otrzymała 1 czerwca 1984r.)
  • przez Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” (8 czerwca 1988r.)
  • Uchwałą Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych odznaką „Za zasługi dla kółek rolniczych” (10 sierpnia 1992 r.)
  • Wyróżnienie Wojewody Dolnośląskiego w konkursie „Sołtys Roku 2015”
  • licznymi dyplomami uznania za pracę zawodową i społeczną

Nadanie tytułu “Zasłużony dla Gminy Kotla” jest wyrazem uznania, szacunku i podziękowania Pani Mariannie Stachurskiej za dotychczasową współpracę, za ofiarną, pełną zaangażowania pracę i działalność na rzecz rozwoju Gminy. Całokształt pracy Pani Marianny Stachurskiej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lokalnym środowiskiem i rozwijaniem samorządności jest przykładem i zachętą do społecznego działania oraz wyzwalania inicjatyw społecznych.

Natomiast piastowanie funkcji radnej i sołtysa przez tak długi okres świadczy o społecznym uznaniu, zrozumieniu, szacunku i zaufaniu mieszkańców.

To dzięki pracy takich ludzi jak Pani Marianna Stachurska zmienia się nasza Gmina. Poprzez swoją pracę wnosi znaczący wkład w rozwój Sołectwa Zabiele, jak i całej Gminy.

 
 
facebook