Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

 

Pani Nina Grabowska rozpoczęła pracę zawodową na terenie Gminy Kotla w służbie rolnej w 1973r.. W 1975 r. kontynuowała edukację w Policealnym Studium Wiejskiego Gospodarstwa Domowego we Wrocławiu. Od 1980 r. pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Piotrowicach oddział Rejonowy w Głogowie jako specjalista ds. Wiejskiego Gospodarstwa Domowego, a później agroturystyki. Jako pracownik WOPR, (obecnie DODR - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego), przekazywała wiedzę dotyczącą gospodarstwa domowego, współpracowała z Kołami Gospodyń na terenie Gminy, organizowała i prowadziła szkolenia, kursy żywieniowe i kursy rękodzieła ludowego, urządzała i projektowała ogrody ozdobne, organizowała rozmaite uroczystości okolicznościowe, opracowywała projekty wycieczek i wyjazdów szkoleniowych. Przez 20 lat współpracowała z młodzieżą szkolną w szkołach podstawowych i gimnazjum, prowadząc klub 4H. Organizowała pokazy zdrowego, racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. Podczas 20- letniego działania klubu 4H, sześcioro uczestników mogło skorzystać z wymiany międzynarodowej i zapoznać się z kulturą Stanów Zjednoczonych.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną została odznaczona:

  • medalem ”Zasłużony dla rolnictwa” w 2000 r.
  • „Kryształową kończyną” w 2005 r.,
  • liczne dyplomy uznania za pracę zawodową oraz za organizację i udział w konkursach na terenie gminy, powiatu , województwa i kraju.

Pani Nina Grabowska związana jest z terenem Gminy Kotla pracą zawodową i społeczną. Po 38 latach pracy na terenie Gminy Kotla, pani Nina Grabowska przeszła w 2011 r. na emeryturę. Współpracowała z samorządem lokalnym, z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kotli, z placówkami oświatowymi na terenie Gminy, a także ze szkołą Przyrodniczą w Głogowie, (obecnie Technikum nr 6) i ze Starostwem Powiatowym w Głogowie.

Nadanie tytułu “Zasłużony dla Gminy Kotla” jest wyrazem podziękowania pani Ninie Grabowskiej za dotychczasową współpracę, rozsławianie i promocję Gminy, za popularyzację historii oraz dziedzictwa kulturowego tych terenów nie tylko wśród mieszkańców Gminy Kotla, ale także powiatu, województwa i kraju. ⃰

 

⃰Wyciąg z wniosku do Uchwały Nr XXXVI/218/13 Rady Gminy Kotla z dnia 11.11.2013r.

 
 
facebook