Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

 

Z terenem Gminy Kotla Pan Ryszard Bakinowski związany jest od dzieciństwa. W Kotli dokończył naukę w Szkole Podstawowej. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Szkole Przemysłowej na Wydziale Mechanicznym. Po ukończeniu szkoły w 1950 r. wcielony został do wojska. Po służbie wojskowej rozpoczął pracę w Państwowym Ośrodku Mechanicznym w Głogowie na stanowisku mechanika. Po kilku latach w 1961r. został kierownikiem eksploatacji i na tym stanowisku pracował, aż do przejścia na emeryturę.

Pan Ryszard Bakinowski przez wiele lat był prezesem Gminnego Związku Stronnictwa Ludowego. W latach 1973 – 1977, 1978 – 1981 i 1984 - 1988 pełnił funkcję radnego w Gminnej Radzie Narodowej. Jako radny uczestniczył w wielu przedsięwzięciach mających na celu polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy, między innymi w budowie Ośrodka Zdrowia w Kotli, bloku mieszkalnego na Osiedlu „Przylesie” w Kotli i wielu innych.

Piastowanie tych funkcji przez tak długi okres świadczy o społecznym uznaniu, zrozumieniu i szacunku mieszkańców.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną został odznaczony:,

  • Odznaką Honorową nadaną Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej „Za zasługi w rozwoju Województwa Zielonogórskiego” (28.06.1969r.)
  • Odznaką „Zasłużony Działacz LOK” (01.07.1973r.)
  • Odznaką nadaną Uchwałą Rady Państwa „Srebrnym Krzyżem Zasługi” (28.07.1973)
  • Odznaką nadaną przez Ministra Rolnictwa „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” (12.06.1975r.)
  • Odznaką nadaną Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku zawodowego Pracowników Rolnych „Zasłużony Działacz Związku Zawodowego Pracowników Rolnych” (27.09.1976r.)
  • Odznaką nadaną Uchwałą Rady Państwa „Złotym Krzyżem Zasługi (06.07.1979r.)
  • Odznaką nadaną Postanowieniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej „Za Zasługi dla Województwa Legnickiego” (02.03.1984r)
  • Srebrną Odznaką „Budowniczego Legnicko – Głogowskiego Okręgu Miedziowego” nadaną przez Kombinat Górniczo – Hutniczy Miedzi (26.02.1985r.)
  • Odznaką Nadaną Uchwałą Rady Państwa „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski” (02.09.1987r.)

Pan Ryszard Bakinowski otrzymał również liczne dyplomy uznania za pracę zawodową i społeczną.

Nadanie tytułu “Zasłużony dla Gminy Kotla” jest wyrazem uznania, szacunku i podziękowania Panu Ryszardowi Bakinowskiemu za pełną zaangażowania pracę i działalność na rzecz rozwoju Gminy. Całokształt pracy Pana Ryszarda Bakinowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lokalnym środowiskiem i rozwijaniem samorządności jest przykładem i zachętą do społecznego działania oraz wyzwalania inicjatyw społecznych.

 
 
facebook