Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

 

Z terenem Gminy Kotla pan Tadeusz Łotocki związany jest od urodzenia. Tutaj spędził całe dzieciństwo i wiek dojrzewania. Po ukończeniu Państwowego Liceum Pedagogicznego w Nowej Soli rozpoczął 2 - letnią praktykę zawodową w miejscowości Dalków Gm. Gaworzyce. W lipcu 1968 r. został skierowany do pracy w Szkole Podstawowej w Kotli, gdzie ukończył praktykę zawodową. W szkole podstawowej, a potem zbiorczej pan Tadeusz Łotocki pracował do 1979 r. W międzyczasie kontynuował edukację na Uniwersytecie we Wrocławiu na wydziale Prawa i Administracji, którą ukończył w 1983r. Od 3 stycznia 1980r. pan Tadeusz Łotocki rozpoczął pracę w Urzędzie Gminy Kotla na stanowisku inspektora ds. obsługi Gminnej Rady Narodowej. Następnie w roku 1984 został wybrany Przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej w Kotli. W tym też roku podjął pracę w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Nosocice, Filia w Kotli, gdzie pełnił funkcję kierownika magazynów. W 1995 r przeszedł na rentę chorobową, a następnie na emeryturę.

W latach 1984 - 1988 pełnił funkcję przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej w Kotli, a następnie Przewodniczącego Rady Gminy Kotla kadencji 1998-2002, 2002-2006. W latach 1992-1994 pełnił funkcję zastępcy Wójta, natomiast w kadencji 2006-2010 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Piastowanie tych funkcji przez tak długi okres świadczy o społecznym uznaniu, zrozumieniu i szacunku mieszkańców.

Obok pracy w samorządzie na wyrazy uznania zasługuje praca pana Tadeusza Łotockiego w kształceniu i rozwoju intelektualnym młodego pokolenia mieszkańców naszej Gminy, kultywowaniu tradycji patriotycznych, dbaniu o rozwój kultury fizycznej i sportu. Pan Tadeusz Łotocki był bowiem instruktorem szkoleniowym drużyny „Zryw Kotla”, a także czynnym zawodnikiem drużyny, pełnił również funkcje Przewodniczącego Rady Gminnej LZS. Organizował również obozy i biwaki dla dzieci i młodzieży w związku z pełnieniem funkcji instruktora ZHP.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną został odznaczony:

  • Złotą Odznaką Honorową LZS (05.12.1983r.)
  • Odznaką Zasłużonego Działacza LZS (29.12.1984r.)
  • Odznaką za zasługi dla Województwa Legnickiego (19.07.1982)
  • Medalem 40-lecia Polski Ludowej (20.07.1984r.)
  • Srebrnym Krzyżem Zasług (06.07.1983r.)
  • Medalem za krzewienie kultury folklorystycznej (07.07.2007r)
  • liczne dyplomy uznania za pracę zawodową i społeczną.

Nadanie tytułu “Zasłużony dla Gminy Kotla” jest wyrazem podziękowania panu Tadeuszowi Łotockiemu za dotychczasową współpracę, za zaangażowanie i dużą kulturę w pracy Rady. Jego dokonania są konkretnym i niezaprzeczalnym dowodem aktywności Rady, zaangażowania oraz dobrej współpracy z mieszkańcami Gminy i władzami samorządowymi różnych szczebli. ⃰

 

⃰Wyciąg z wniosku do Uchwały Nr XXXVI/218/13 Rady Gminy Kotla z dnia 11.11.2013r

 
 
facebook