Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Pani Zygmunta Gela związana jest z terenem Gminy Kotla miejscem zamieszkania, pracą zawodową i działalnością społeczną.

W 1969 r. ukończyła Studium Nauczycielskie w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku matematyka z fizyką i od tego roku rozpoczęła pracę zawodową, początkowo w Szkole Podstawowej w Bogomicach, potem w Chociemyśli i następnie w Kotli. W międzyczasie w okresie od 1985-1990 pani Zygmunta Gela pracowała w Urzędzie Gminy Kotla na podstawie mianowania na stanowisku inspektora oświaty i wychowania. Łącznie w gminnej oświacie pani Zygmunta Gela przepracowała 40 lat. Wieloletnia działalność na rzecz edukacji wysoko oceniona została przez władze samorządowe i oświatowe, czego wyrazem były liczne nagrody Wójta Gminy oraz nagrody specjalne Kuratora Oświaty i Wychowania w Legnicy za osiąganie wybitnych rezultatów w pracy dydaktycznej i wychowawczej (w 1981r. i w 1984 r).

W tym okresie pani Zygmunta Gela kontynuowała również działalność społeczną:

  • była aktywnym członkiem Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego
  • pełniła funkcję radnej Gminnej Rady Narodowej w latach 1988-1990
  • była radną Rady Gminy Kotla w kadencji 1990-1994
  • pełniła funkcję radnej i zastępcy Wójta Gminy Kotla w kadencji 1998-2002
  • współpracowała z Fundacją na rzecz dzieci Zagłębia Miedziowego w zakresie badań poziomu ołowiu we krwi dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kotla, leczenia i profilaktyki, wyjazdów dzieci na leczenia sanatoryjne oraz rozprowadzaniu propolisu
  • w latach 2006 - 2010 oraz 2010 - do nadal jest członkiem Rady Sołeckiej Sołectwa Kotla

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną została odznaczona:

  • Srebrnym Krzyżem Zasługi (12.09.1984)
  • licznymi dyplomami uznania za pracę zawodową i społeczną

Aktualnie jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Z głębi serca” oraz aktywnym członkiem Rady Sołeckiej Sołectwa Kotla oraz członkiem Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kotli. Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że od 13 lat pani Zygmunta Gela organizuje przyjęcie pielgrzymki pieszej do Częstochowy, na której szlaku znajduje się Gmina Kotla. Pielgrzymi mogą tu odpocząć i posilić się.

Nadanie tytułu “Zasłużony dla Gminy Kotla” jest wyrazem uznania, szacunku i podziękowania pani Zygmuncie Gela za dotychczasową współpracę, za ofiarną, pełną zaangażowania pracę i działalność na rzecz rozwoju Gminy. Całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lokalnym środowiskiem i rozwijaniem samorządności wśród dzieci i młodzieży oraz zaangażowanie pani Zygmunty Gela, jest przykładem i zachętą do społecznego działania oraz wyzwalania inicjatyw społecznych.

Natomiast pełnienie funkcji radnej przez tak długi okres świadczy o społecznym uznaniu, zrozumieniu, szacunku i zaufaniu mieszkańców

Przez wszystkie te lata będąc radną występowała z wieloma inicjatywami w celu poprawy warunków życia mieszkańców Gminy, wspierała działalność oświatową i kulturalną. Praca w samorządzie i troska o przyszłość Gminy i środowiska lokalnego była widoczna w każdym Jej działaniu. ⃰

 

 

⃰Wyciąg z wniosku do Uchwały Nr XXXVI/218/13 Rady Gminy Kotla z dnia 11.11.2013r.

 
 
facebook