Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

 

Pan Tadeusz Jańczak od 1955 r. wraz z rodzicami mieszkał w Krążkowie, Gmina Sława. W 1966 r. zatrudniony został w Nadleśnictwie Sława Śląska w Sławie, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę. Za nienaganną pracę był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.
Z terenem Gminy Kotla Pan Tadeusz Jańczak związany jest od 1970r. Jako młodzi mieszkańcy Grochowic wraz żoną Krystyną nawiązali kontakt z młodzieżą zrzeszoną
w Ludowym Zespole Sportowym i Związku Młodzieży Wiejskiej. Na prośbę młodzieży Pan Tadeusz Jańczak reaktywował Klub Książki i Prasy Ruch. Pomieszczenie zostało wydzielone w szkole podstawowej. Klub stał się prężnym ośrodkiem kultury nie tylkow Grochowicach, ale i w całej Gminie Kotla. Tu narodziła się idea Stachuriady, sztandarowej uroczystości Gminy Kotla, która corocznie odbywa się na grochowickiej polanie.
Pan Tadeusz Jańczak aktywnie uczestniczy przy organizacji tej uroczystości jako mieszkaniec Grochowic, a także jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowicach.

W 2004 r. Pan Tadeusz Jańczak został wybrany prezesem OSP w Grochowicach. Jako prezes OSP w Grochowicach wspólnie z druhami doprowadził do rozbudowy remizy strażackiej w Grochowicach. W 2013r. Pan Tadeusz Jańczak Uchwałą Zarządu Gminnego Nr 5 otrzymał odznakę za wysługę 10 lat w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Od 2016r. Pan Tadeusz Jańczak jest członkiem honorowym OSP Grochowice.

Pan Tadeusz Jańczak brał również czynny udział w remoncie kościoła w Grochowicach. W 1998r. został wybrany przewodniczącym Rady Parafialnej, a dwa lata później na przewodniczącego Społecznego Komitetu Remontu Kościoła w Grochowicach. Powyższą funkcję wykonywał do 2010 r. W tym okresie wykonano chodnik przy kościele, oświetlenie i doprowadzono wodę do cmentarza, wymieniono sufit oraz przełożono dach z blaszanego na blachodachówkę, a także położono tynk wewnątrz kościoła.

Pan Tadeusz Jańczak przez trzy kadencje, tj. kadencje 1998 – 2002, 2002 – 2006, 2006 -2010 pełnił funkcję radnego Rady Gminy Kotla, pracując w kadencji 1998 – 2002 jako  członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej, w kadencji 2002 – 2006  jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, natomiast w kadencji 2006-2010  jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych, a od 2008r. jako Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Pan Tadeusz Jańczak jako radny uczestniczył w wielu przedsięwzięciach mających na celu polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy, w tym Sołectwa Grochowice. Piastowanie tych funkcji przez tak długi okres świadczy o społecznym uznaniu, zrozumieniu i szacunku mieszkańców.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną otrzymał liczne dyplomy uznania za pracę zawodową i społeczną.

Obecnie Pan Tadeusz Jańczak jest na emeryturze. Nadal udziela się społecznie, będąc członkiem honorowym OSP Grochowice oraz członkiem Grupy Doradczej ds. Odznaczeń działającej przy Wójcie Gminy Kotla. Zajmuje się również od lat swoją pasją, tj. hodowlą gołębi sportowych. Za zasługi dla gołębiarstwa sportowego Pan Tadeusz Jańczak został odznaczony Srebrną Odznaką nadaną przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych  Zarząd Okręgu w Zielonej Górze.

Nadanie tytułu “Zasłużony dla Gminy Kotla” jest wyrazem uznania, szacunku i podziękowania Panu Tadeuszowi Jańczakowi  za pełną zaangażowania pracę i działalność na rzecz rozwoju Gminy. Całokształt pracy Pana Tadeusz Jańczaka, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lokalnym środowiskiem i rozwijaniem samorządności jest przykładem i zachętą do społecznego działania oraz wyzwalania inicjatyw społecznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
facebook