Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Pan Lubomir Matyjczak po ukończeniu Technikum Rolniczego w 1968r. rozpoczął pracę w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. W międzyczasie został powołany do odbycia czynnej służby wojskowej, którą ukończył w stopniu młodszy chorąży.

Z terenem Gminy Kotla Pan Lubomir Matyjczak związany jest od 1971r. W rolnictwie państwowym Pan Lubomir Matyjczak pracował do 1979r. Od 1979r. pracował w Spółdzielni Produkcyjnej na stanowisku prezesa tej spółdzielni. Pan Lubomir Matyjczak oprócz pracy na rzecz rolnictwa wspierał działalność sportową na terenie Gminy, za co otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń.

Obecnie Pan Lubomir Matyjczak jest na emeryturze. Nadal udziela się społecznie, wspierając działalność sportową na terenie Gminy Kotla oraz będąc członkiem Grupy Doradczej ds. Gospodarczych działającej przy Wójcie Gminy Kotla.

Pan Lubomir Matyjczak cieszy się społecznym uznaniem, zrozumieniu i szacunkiem mieszkańców.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną został odznaczony:

- 3 grudnia 1983r. odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” nadaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki  Żywnościowej,

-   25 czerwca 1984r. „Brązowym Krzyżem Zasługi” nadanym Uchwałą Rady Państwa 

-   22 lipca 1984r. medalem 40 – lecia Polski Ludowej nadanym Uchwałą Rady Państwa,

-  26 czerwca 1992r. „Brązową Honorową Odznaką  LZS” nadaną przez Prezydium Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS za zasługi dla rozwoju kultury fizycznej
i turystyki na wsi,

-  15 listopada 1985 r. „Srebrną Honorową Odznaką  LZS” nadaną przez Prezydium Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS za zasługi dla rozwoju kultury fizycznej
i turystyki na wsi,

-  25 marca 2015r. „Złotą Odznaką Honorową”  nadana przez Okręgowego Związku Piłki Nożnej

Nadanie tytułu “Zasłużony dla Gminy Kotla” jest wyrazem podziękowania Panu Lubomirowi Matyjczakowi za pełną zaangażowania pracę i działalność na rzecz rozwoju Gminy. Całokształt pracy zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lokalnym środowiskiem i rozwijaniem sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zaangażowanie Pana Lubomira Matyjczaka, jest przykładem i zachętą do społecznego działania oraz wyzwalania inicjatyw społecznych.

 
 
facebook