Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Dzisiaj, 10 marca br. miało miejsce przekazanie publikacji autorstwa Marcina Kuchnickiego i Marka Roberta Górniaka pn. „Historia pożarnictwa na terenie Gminy Kotla”. Publikacja została wydana na zlecenie Stowarzyszenia „Z głębi serca” w Kotli przy współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Kotla.
Wielkie podziękowania dla autorów publikacji Pana Marcina Kuchnickiego i Pana Marka Roberta Górniaka oraz wszystkich osób zaangażowanych w zbieranie i przekazywanie informacji i dokumentacji fotograficznej.

- „Informacje zawarte w publikacji są naszym cennym dziedzictwem kulturowym i historycznym. Opracowany materiał został przygotowany z myślą o mieszkańcach gminy Kotla dla upamiętnienia osób, które kiedyś tworzyły zręby powojennego pożarnictwa na terenie Gminy Kotla, jak również współczesnych strażaków ochotników.” – przekazuje Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski.
- „Zarys dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz rysy ich ofiarnych członków to najpiękniejsza z kart powojennej historii gminy, duma i wzorzec dla współczesnych, a także przyszłych pokoleń naszej małej ojczyzny” – dodaje Autor Marcin Kuchnicki.


W ramach pozyskanych środków wydano 1000 egzemplarzy, które zostaną przekazane dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, jak również ich rodzin oraz wysłane do bibliotek i szkół.
- „Koszt wydania publikacji wyniósł 20 tys. zł i zostanie sfinansowany w całości pozyskanymi środkami z unii europejskiej. Gmina Kotla udzieliła pożyczki na prefinansowanie wydatków, która zostanie spłacona w momencie otrzymania unijnej dotacji” – przekazuje wiceprezes Stowarzyszenia „Z głębi serca” w Kotli Wioletta Jańczak.

Stowarzyszenie „Z głębi serca” w Kotli pozyskało środki z unii europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD z siedzibą w Siedlisku. Środki te pozwoliły na wydanie publikacji pn. „Historia pożarnictwa na terenie Gminy Kotla” autorstwa Marcina Kuchnickiego i Marka Roberta Górniaka.

historia-pozarnictwa

 
 
facebook