Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Pomimo trudnych warunków jakie niesie ze sobą pandemia COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli prowadzony jest projekt pn. „Rozwój edukacji w Gminie Kotla”, który rozpoczął się w poprzednim roku szkolnym. Obecnie dzieci z klas VI-VIII mają prowadzone zajęcia on-line, dzieci młodsze zajęcia mają w szkole. Mamy nadzieję, że już niedługo zajęcia wrócą do „normalności”, aby każde dziecko mogło korzystać z wielu profesjonalnych pomocy dydaktycznych. Jak można zobaczyć na zdjęciach dzieci eksperymentują także w domu przy pomocy spożywczych składników. To doskonały sposób na naukę, która w ten sposób wchodzi do głowy łatwiej niż w czasie wertowania kolejnych stron podręcznika.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 798 837,50 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 679 011,87 zł, dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 79 883,75 zł i z budżetu Gminy Kotla 39 941,88 zł. Projekt planowany jest do realizacji do listopada 2021 r.

Projekt pn. „Rozwój edukacji w Gminie Kotla” realizowany jest przez Gminę Kotla w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

logo-rozwoj-edukacji

 
 
facebook