Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
terapia biofeedback w szkole podstawowej w Kotli

Od nowego roku prowadzone są w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli indywidualne sesje biofeedback. Dzięki środkom unijnym w ramach projektu pn. „Rozwój edukacji  w Gminie Kotla” do szkoły zakupiono sprzęt, przeszkolono  trzech specjalistów, którzy uzyskali niezbędne kwalifikacje do prowadzenia terapii Biofeedback. W ramach projektu planuje się do listopada 2021 objąć terapią 10 uczniów ze szkoły w Kotli, którzy będą mieli 40 sesji terapii każdy. Na ten cel zaplanowano w ramach projektu kwotę 70 418 zł.

Projekt pn. „Rozwój edukacji w Gminie Kotla” realizowany jest przez Gminę Kotla w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Całkowita planowana wartość projektu wynosi 798 837,50 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 679 011,87 zł, dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 79 883,75 zł i z budżetu Gminy Kotla 39 941,88 zł.

logo-rozwoj-edukacji
Poniżej krótka informacja o terapii:
CO TO JEST BIOFEEDBACK?
EEG Biofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Metoda ta powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku, w ośrodku szkoleniowym NASA. Była ona wykorzystywana podczas szkolenia pilotów i astronautów, a uznano ją za czynnik eliminujący negatywny wpływ stresu na ich psychikę i jakość wykonywania zadań. Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne polega na dostarczeniu człowiekowi informacji zwrotnej o zmianach jego stanu fizjologicznego. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu, pacjent wie, kiedy wzrasta aktywność jego mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, a kiedy dominują niepożądane pasma. Jest to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej.
CO DAJE TERAPIA?
Terapia/trening usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka, poprawia działania pamięci i koncentracji, funkcjonowania w stresie, regulacji emocji, opanowywania stresu i lęku.
DLA KOGO?
Polecana jest dla osób zdrowych celem polepszenia ich funkcjonowania i samopoczucia, uzyskiwania lepszych efektów pracy i umiejętności relaksacji. Dla dzieci i młodzieży borykającej się z: trudnościami w nauce, ADHD, ADD, dysleksją, nadmiernym stresem czy zaburzeniami koncentracji.

 
 
facebook