Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Programy multimedialne, monitory interaktywne, laptopy, tablety graficzne i wiele innych pomocy Gmina Kotla zakupiła do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli celem prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających w ramach projektu „Rozwój edukacji w Gminie Kotla”.

– „Na doradztwo zawodowe zakupiono testy pozwalające określić predyspozycje do zawodu, kompetencje i osobiste wartości dla każdego ucznia. Na zajęcia specjalistyczne trafiła maglownica, która stymuluje układ czucia głębokiego dziecka. Wiele kreatywnych zestawów plastycznych do rozwijania kreatywności, a także zestawy klocków do budowania robotów na zajęcia informatyczne.” – informuje Anna Marcinkowska koordynator projektu.

Z powodu występującej pandemii Covid-19 w projekcie dokonano zmian i przeznaczono dodatkowe środki na wsparcie działań pozwalających na wyrównywanie różnic powstałych w wyniku nauki zdalnej. Nowy sprzęt i programy multimedialne pozwalają na efektywną naukę zarówno stacjonarnie jak i on-line.

Wartość zakupów wyniosła 98 120,65 zł.

Przypomnijmy, że w ramach tego projektu zakupiono już pomoce dydaktyczne, wyposażono szkołę
w sprzęt za kwotę 301 753,52 zł. Całkowita planowana wartość projektu wynosi 798 837,50 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 679 011,87 zł, dofinansowanie z budżetu państwa
w wysokości 79 883,75 zł i z budżetu Gminy Kotla 39 941,88 zł.

Projekt pn. „Rozwój edukacji w Gminie Kotla” realizowany jest przez Gminę Kotla w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

logo-rozwoj-edukacji

 

 
 
facebook