Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
szkolenie

W dniu 18-19 sierpnia 2022 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kotli odbyło się szkolenie dla 13 opiekunów faktycznych – uczestników projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

Tematyką szkolenia była opieka nad osobą zaburzoną psychicznie. Bardzo delikatna, ale również bardzo trudna dziedzina dotycząca opieki nad osobami z trudnościami psychicznymi, które pozostają pod opieką najbliższych członków rodziny.

Zagadnienia, które obejmowało szkolenie to m.in.:

1. Zasady sprawowania opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi.

2. Charakterystyka zaburzeń psychicznych:

- otępienie, demencja, choroba Alzheimera,

- psychoza.

3. Charakterystyka chorób psychicznych:

- schizofrenia,

- depresja,

- nerwica,

- choroby lękowe.

4. Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych.

5. Proces rehabilitacji w zaburzeniach psychicznych.

6. Najważniejsze objawy zaburzenia/choroby psychicznej.

7. Niepełnosprawność intelektualna-charakterystyka.

8. Aspekt medyczny opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

9. Aspekty prawne i społeczne opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi (w tym wsparcie finansowe i usługowe).

10. Zespół stresu opiekuna i formy wsparcia opiekuna (techniki radzenia sobie ze stresem, techniki redukcji stresu, mechanizm współuzależnienia, mechanizm organizacji i zarządzania czasem, wytchnieniowe formy wsparcia organizowane przez instytucje pomocy społecznej).

Są to niektóre aspekty, którymi zajmowano się podczas dwudniowego szkolenia. Uczestnicy projektu biorący udział w szkoleniu byli zadowoleni, gdyż trudno się rozmawia na tak wrażliwe tematy. Potrzebna wymiana doświadczeń i omówienie konkretnego „przypadku” oraz wsparcie od specjalistów, którzy przeprowadzili to szkolenie jest i było niezwykle ważne. W opinii Uczestników szkolenia „było to wartościowe i wspierające szkolenie. Nie był to stracony czas.” Okazało się, że wokoło są ludzie, którzy borykają się z podobnymi problemami.

 

 
 
facebook