Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
uczestnicy z klubu seniora

W zdrowym ciele zdrowy duch- naszym dobrym duchem jest p. Marta, która zachęca nas do gimnastyki czynnej i biernej. Każdy się dopasuje!
Zobaczcie sami!
Zajęcia ruchowe - gimnastyka są realizowane w ramach projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

rozwoj-uslug-spolecznych

 

 
 
facebook