Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
uczestnicy z klubu seniora

Opieka nad niesamodzielnym członkiem rodziny w domu wiąże się z wieloma obciążeniami. Dlatego ważnym jest aby osoby pełniące role opiekuna faktycznego posiadały wiedzę, która pozwoli im odpowiednio zadbać o swoich bliskich ale również o samego siebie, gdy pełnią opiekę nad swoimi bliskimi. W związku z tym w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla” odbyły się w ostatnich 2 dniach intensywne warsztaty praktyczne pielęgnacji osób leżących, w których udział wzięło 12 opiekunów faktycznych. Szeroka wiedza na temat pielęgnacji osoby leżącej przekazana przez prowadzących warsztaty to m.in.

  • toaleta chorego w łóżku,
  • prawidłowe pozycje ułożeniowe,
  • pielęgnacja zapobiegająca odleżynom,
  • zmiana pozycji osoby leżącej na siedzącą, i odwrotnie,
  • uczestnicy projektu poznali technikę jak zmienić pozycję osoby leżącej nie narażając swojego kręgosłupa,
  • jak wykonywać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, rehabilitacyjne.

Na podkreślenie zasługuje, iż warsztaty były przeprowadzone przy użyciu sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego zakupionego w ramach projektu do Wypożyczalni min. elektrycznego łóżka rehabilitacyjnego i wózka inwalidzkiego, która funkcjonuje w naszej Gminie oraz Fantoma – postaci kobiety o naturalnych kształtach, wielkości oraz wadze 60kg, którego przywieźli ze sobą prowadzący szkolenie. Ponadto uczestnicy projektu mogli się zapoznać ze środkami pielęgnacji i utrzymania higieny osób leżących, które są niezwykle ważne w sytuacji sprawowania opieki nad osobą zależną.

Warsztaty odbyły się w siedzibie Klubu Seniora w Kotli i sfinansowane zostały ze środków finansowych w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

rozwoj-uslug-spolecznych

 
 
facebook