Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
uczestnicy z klubu seniora

Realizacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, to nie tylko działania w ramach Klub Seniora czy też działalność Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego.

Bardzo ważnym działaniem objęci są również seniorzy pozostających w domu i wymagający wsparcia opiekuna min. w pielęgnacji, czy w sprawach życia codziennego jak zakupy, zamawianie wizyt lekarskich, czy też zakup leków, a także pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Takie wsparcie aktualnie jest świadczone zgodnie z założeniami projektu wobec 6 osób zależnych.

WAŻNYM działaniem projektowym jest wsparcie skierowane do OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH, którzy na co dzień sami opiekują się swoimi bliskimi - osobami niepełnosprawnymi - zależnymi.

Projekt przewiduje wsparcie 12 opiekunów faktycznych.

Dla tej grupy uczestników projektu zaplanowano kilka działań projektowych.

Pierwsze z nich już za nami:

  1. Dzięki uprzejmości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli w sali gimnastycznej szkoły, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego odbyło się szkolenie z zakresu PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ.
  2. Drugie działanie dla opiekunów faktycznych, to spotkania - WARSZTATY Z DIETETYKIEM, które mają na celu wyposażenie opiekunów faktycznych w wiedzę niezbędną w stosowaniu zdrowego odżywiania ich podopiecznych.
  3. Kolejne działanie to WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM. Pierwsze z nich za nami. Cieszy nas to, że warsztaty z psychologiem okazały się nie tylko ważne i potrzebne, ale dostarczyły opiekunom faktycznych wielu pozytywnych emocji.

Zapraszamy do wspólnych spotkań :) 

rozwoj-uslug-spolecznych

 

 
 
facebook