Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
uczestnicy z klubu seniora

W dniu wczorajszym odwiedziliśmy Teatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu. Uczestnicy klubu pojechali obejrzeć spektakl muzyczny. Wyjazd odbył się w ramach projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
Dla niektórych uczestników klubu było to pierwsze spotkanie ze sztuką w "realu". Chociaż wydawało nam się wszystkim, że spektakl jest "za głośno" to dziś już wiemy, że sztuka tego wymagała, gdyż utwory Davida Bowie mają i muszą mieć "moc". Nie zabrakło również przyjemności dla ciała, zatem przedsmakiem dobrej sztuki teatralnej były desery lodowe i kawa.
Do CAPITOLU wrócimy jeszcze na pewno!

rozwoj-uslug-spolecznych

 
 
facebook