Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
wypożyczalnia sprzętu

Szanowni Państwo informujemy, że w Gminie Kotla została utworzona Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, która znajduje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kotli przy ul. Krzyckiej 2

Wypożyczalnia została utworzona w ramach projekt pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

rozwoj-uslug-spolecznych

 

 
 
facebook