Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
uczestnicy z klubu seniora

Pani Bożenka przygotowała na grilla takie smakołyki jak: kiełbaska, karkówka, kaszanka, szaszłyki oraz pyszne sałatki. Nie zabrakło także męskiej ręki Pana Tadeusza Uczestnika Klubu Seniora, który wraz z Panią Bożenką nadzorował grilla.
Działania w Klubie Seniora w Kotli są realizowane w ramach projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

rozwoj-uslug-spolecznych

 

 
 
facebook