Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
droga w Kulowie
Prace wchodzą w końcowy etap! Trwają prace wykończeniowo-porządkowe, wprowadzona zostanie nowa stała organizacja ruchu oraz zamontujemy progi zwalniające.
Nowa nawierzchnia asfaltowa powstała na odcinku ponad 770 metrów, a koszt przebudowy drogi opiewa na kwotę ponad miliona złotych.
 
wójt i pracownicy urzędu
Już niebawem w miejscowości Kulów na odcinku ponad 770 metrów powstanie nowy asfalt. Wykonawca rozpoczął już prace. 
Wartość zadania to ponad MILION złotych. 
Środki na tę inwestycję Gmina Kotla pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa.

wójt z prezesem PBD

Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa na przebudowę 10 dróg na terenie Gminy Kotla, budowę chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi wojewódzkiej w Sobczycach oraz budowę oświetlenia ulicznego w Krzekotówku.

Zadanie częściowo będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca przed wykonaniem inwestycji będzie musiał opracować dokumentację projektową.

Koszt inwestycji opiewa na kwotę ponad 7,4 mln złotych, z czego Gmina Kotla pozyskała ponad 7 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 
 
facebook