Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
droga wrzosowa Kotla

Zakończono prace na ulicy Wrzosowej w Kotli na działce nr 1080, 539/7. Realizacja tego zadania odbyła się w ramach formuły "zaprojektuj i wybuduj". - „Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. Wartość wykonanych robót wyniosła blisko 490 tysięcy złotych”- informuje p.o. Wójta Gminy Kotla Kamila Suchocka-Szperlik.
Przypomnijmy, że Gmina Kotla pozyskała wsparcie finansowe w wysokości 1 899 926,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR, mającego na celu budowę, przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach gdzie funkcjonował PGR.

prace na ulicy wrzosowej

Aktualnie trwają prace na ulicy Wrzosowej w Kotli, gdzie PBD Sp. z o.o. z Głogowa wykonuje przebudowę drogi gminnej na działce nr 1080, 539/7. Prace realizowane są w ramach formuły "zaprojektuj i wybuduj". Przypomnijmy, że Gmina Kotla uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 899 926,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR na 4 drogi w ramach zadania „PGR-budowa, przebudowa i modernizacja dróg”. Pozyskane środki można było przeznaczyć wyłącznie na ulepszenie dróg w miejscowości w której funkcjonowało PGR. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa jest wykonawcą tego projektu, który stanowi jedną z czterech dróg objętych tym zadaniem. Szacowana wartość robót to ponad 540 tysięcy złotych.

Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski

Zakończyliśmy prace związane z utwardzeniem dwóch wewnętrznych dróg gminnych w Kotli w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „PGR – Budowa, przebudowa i modernizacja dróg” dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR.
Długość tych dróg to odpowiednio około 70 m oraz 39 m. Prace obejmowały stworzenie nowej nawierzchni dróg z kostki brukowej ażurowej typu „eko-kwadrat” koloru szaregooraz wykonanie zjazdów zwykłych na drogę powiatową. Wartość wykonanych prac to łącznie 239 506,70 zł. Dla drogi na działce nr ewid. 1095 to 149 613,21 zł, natomiast dla drogi na działce nr ewid. 1096 to 89 893,49 zł 
- "Pozyskane środki można było przeznaczyć wyłącznie na ulepszenie dróg w miejscowości w której funkcjonowało PGR”- wyjaśnia Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski.

podpisanie umowy

Wczoraj (23.02) w Urzędzie Gminy w Kotli podpisano umowę z Piotrem Pietruszko Prezesem PBD Sp. z o.o. z Głogowa na przebudowę 4 dróg gminnych znajdujących się w Kotli. Prace realizowane będą przez wykonawcę w formule zaprojektuj i wybuduj.  O tym jakie drogi i w jakim terminie będą realizowane poinformujemy już wkrótce. Gmina Kotla na realizację przedmiotowego zadnia pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 899 926,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR.

 
 
facebook