Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
droga w Głogówku

Tyle kosztowała ostatnia inwestycja drogowa w Głogówku. Przebudowaliśmy ponad 1,6 km drogi. W zakresie tego zadania było wykonanie nowej nawierzchni, budowa chodnika oraz zjazdów i dojść do posesji. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. w Głogowie. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- W tym roku w Głogówku zrealizowaliśmy inwestycje za ponad 3 miliony złotych, w tym przebudowaliśmy drogi, oczyściliśmy stawy oraz zagospodarowaliśmy teren przyległy - mówi Wójt.

droga w Głogówku

 W Głogówku prace przy chodniku są już na ukończeniu, asfalt już jest, pobocza zostaną utwardzone. Na tę chwilę firma wykonuje zjazdy.

droga w Głogówku

A w Głogówku dzieje się …
Trwają prace przygotowawcze pod budowę zjazdów jak również budowany jest nowy chodnik. Przypomnijmy, na realizację zadania Gmina Kotla pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski na drodze Głogówko

W Głogówku praca wre. Na dwóch odcinkach drogowych częściowo wykonana została nawierzchnia asfaltowa. Natomiast w przyszłym tygodniu firma rozpocznie prace związane z układaniem kostki brukowej na odcinku budowanego chodnika jak również zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze głównej (działka ewid. 618).

Przypomnijmy, koszt zadania wyniesie blisko 2 miliony złotych i zostanie sfinansowany środkami pozyskanymi w wysokości 1 371 074,40 zł przez Gminę Kotla z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą zadania jest firma PBD Sp. z o.o. z Głogowa.

droga Głogówko

Od paru dni trwają roboty budowlane związane z przebudową dróg w miejscowości Głogówko. Każdego dnia widać postęp prac.

"Zakres zadania obejmuje przebudowę trzech łączących się odcinków drogowych, przez co występują chwilowe utrudnienia w ruchu. Proszę mieszkańców o cierpliwość i zrozumienie" - mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla .

Planowany koszt inwestycji wynosi ok. 2 miliony złotych i zostanie sfinansowany w kwocie 1 371 074,40 zł środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 
 
facebook