Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
wóz ratowniczo-gaśniczy

Jest to średni samochód specjalny przeznaczony do akcji ratowniczo-gaśniczych oraz usuwania skutków zagrożeń. Samochód wyposażony został w zestaw ADR do ograniczania, zbierania i odtłuszczania rozlewisk olejowych i innych substancji chemicznych na drogach i innych miejscach oraz rozsiewacz do sorbentu wraz z sorbentem.
Zakup wozu strażackiego został sfinansowany z wielu źródeł. Gmina Kotla wspólnie z jednostką pozyskała środki z Komendy Głównej PSP w Warszawie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Fundacji KGHM Polska Miedź. Gmina Kotla wsparła zakup wozu kwotą 221 700 zł.
Koszt zakupu samochodu wyniósł 848 700 złotych.

Nazwa zadania: Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych – średni samochód ratowniczo-gaśniczy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotli

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 848 700,00 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 132 000,00 zł

wfosigw-z-napisem  

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

                       i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

                                     www.wfosigw.wroclaw.pl

nfosigw-naklejka-dobra-jakosc

listwa-woz-strazacki-osp-kotla-mala

 

 
 
facebook